FISAT SZP Level 1 (Grundkurs Höhenarbeiter)

Kurszeiten
Kurs
Ort
Verfügbarkeit
Anmeldung
06-05-2019 - 10-05-2019
19104
Berlin
03-06-2019 - 07-06-2019
19105
Berlin
15-07-2019 - 19-07-2019
19106
Berlin
02-09-2019 - 06-09-2019
19107
Berlin
14-10-2019 - 18-10-2019
19108
Berlin
02-12-2019 - 06-12-2019
19109
Berlin
Weitere Kurse findest du hier

FISAT SZP Level 2 (Höhenarbeiter)

Kurszeiten
Kurs
Ort
Verfügbarkeit
Anmeldung
23-04-2019 - 27-04-2019
19203
Berlin
Telefonische Anmeldung
20-05-2019 - 24-05-2019
19204
Berlin
17-06-2019 - 21-06-2019
19205
Berlin
29-07-2019 - 02-08-2019
19206
Berlin
23-09-2019 - 27-09-2019
19207
Berlin
28-10-2019 - 01-11-2019
19208
Berlin
Weitere Kurse findest du hier

FISAT SZP Level 3 (Aufsichtsführender Höhenarbeiter)

Kurszeiten
Kurs
Ort
Verfügbarkeit
Anmeldung
20-05-2019 - 24-05-2019
19302
Berlin
12-08-2019 - 16-08-2019
19303
Berlin
18-11-2019 - 22-11-2019
19304
Berlin
Weitere Kurse findest du hier

Wiederholungsunterweisungen (WU) Level 1–3

Kurszeiten
Kurs
Ort
Verfügbarkeit
Anmeldung
30-04-2019 - 30-04-2019
WU1911
Berlin
02-05-2019 - 02-05-2019
WU1912
Berlin
27-05-2019 - 27-05-2019
WU1913
Berlin
28-05-2019 - 28-05-2019
WU1914
Berlin
11-06-2019 - 11-06-2019
WU1915
Berlin
12-06-2019 - 12-06-2019
WU1916
Berlin
Weitere Kurse findest du hier

Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) – Anwenderlehrgang

Kurszeiten
Kurs
Ort
Verfügbarkeit
Anmeldung
16-05-2019 - 17-05-2019
P 1905
Berlin
24-06-2019 - 25-06-2019
P 1906
Berlin
25-07-2019 - 26-07-2019
P 1907
Berlin
16-09-2019 - 17-09-2019
P 1908
Berlin
07-10-2019 - 08-10-2019
P 1909
Berlin
11-11-2019 - 12-11-2019
P 1910
Berlin
Weitere Kurse findest du hier

Jährliche Wiederholungsunterweisung (PSAgA)

Kurszeiten
Kurs
Ort
Verfügbarkeit
Anmeldung
17-05-2019 - 17-05-2019
PWU 1905
Berlin
25-06-2019 - 25-06-2019
PWU 1906
Berlin
26-07-2019 - 26-07-2019
PWU 1907
Berlin
17-09-2019 - 17-09-2019
PWU 1908
Berlin
08-10-2019 - 08-10-2019
PWU 1909
Berlin
12-11-2019 - 12-11-2019
PWU 1910
Berlin
Weitere Kurse findest du hier

NAWROCKI-ALPIN GmbH | Berlin Tel: +49(0)30 44 31 81-6