FISAT SZP Level 1 (Grundkurs Höhenarbeiter)

Kurszeiten
Kurs
Ort
Verfügbarkeit
Anmeldung
15-07-2019 - 19-07-2019
19106
Berlin
02-09-2019 - 06-09-2019
19107
Berlin
14-10-2019 - 18-10-2019
19108
Berlin
02-12-2019 - 06-12-2019
19109
Berlin
Weitere Kurse findest du hier

FISAT SZP Level 2 (Höhenarbeiter)

Kurszeiten
Kurs
Ort
Verfügbarkeit
Anmeldung
29-07-2019 - 02-08-2019
19206
Berlin
23-09-2019 - 27-09-2019
19207
Berlin
28-10-2019 - 01-11-2019
19208
Berlin
16-12-2019 - 20-12-2019
19209
Berlin
Weitere Kurse findest du hier

FISAT SZP Level 3 (Aufsichtsführender Höhenarbeiter)

Kurszeiten
Kurs
Ort
Verfügbarkeit
Anmeldung
12-08-2019 - 16-08-2019
19303
Berlin
18-11-2019 - 22-11-2019
19304
Berlin
Weitere Kurse findest du hier

Wiederholungsunterweisungen (WU) Level 1–3

Kurszeiten
Kurs
Ort
Verfügbarkeit
Anmeldung
01-07-2019 - 01-07-2019
WU1917
Berlin
Telefonische Anmeldung
19-08-2019 - 19-08-2019
WU1919
Berlin
20-08-2019 - 20-08-2019
WU1920
Berlin
09-09-2019 - 09-09-2019
WU1921
Berlin
10-09-2019 - 10-09-2019
WU1922
Berlin
30-09-2019 - 30-09-2019
WU1923
Berlin
Weitere Kurse findest du hier

Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) – Anwenderlehrgang

Kurszeiten
Kurs
Ort
Verfügbarkeit
Anmeldung
25-07-2019 - 26-07-2019
P 1907
Berlin
16-09-2019 - 17-09-2019
P 1908
Berlin
07-10-2019 - 08-10-2019
P 1909
Berlin
11-11-2019 - 12-11-2019
P 1910
Berlin
Weitere Kurse findest du hier

Jährliche Wiederholungsunterweisung (PSAgA)

Kurszeiten
Kurs
Ort
Verfügbarkeit
Anmeldung
26-07-2019 - 26-07-2019
PWU 1907
Berlin
17-09-2019 - 17-09-2019
PWU 1908
Berlin
08-10-2019 - 08-10-2019
PWU 1909
Berlin
12-11-2019 - 12-11-2019
PWU 1910
Berlin
Weitere Kurse findest du hier

NAWROCKI-ALPIN GmbH | Berlin Tel: +49(0)30 44 31 81-6